Autonome Antifa Freiburg
c/o Infoladen KTS
Baslerstraße 103
79100 Freiburg im Breisgau